JURKOVIČOVA KRÍŽOVA CESTA,SVATÝ HOSTÝN A HOLEŠOV 28.8.2021

Pozývame Vás na nový výlet v našej ponuke, na prehliadku pútnického miesta Svatý Hostýn a zámok Holešov.

SVATÝ HOSTÝN

Svatý Hostýn je najvyššie položeným mariánskym pútnickým miestom na Morave (735 m n. m.). Dominantným objektom celého Hostýna je bazilika Nanebovzatia Panny Márie so sochou Panny Márie. Na začiatku schodištia, ktoré vedie až k bazilike, je Vodná kaplnka so zázračnou vodou.

Svatý Hostýn nájdeme v západnej časti Vsetínskych vrchov. Samotný Hostýn má dva vrcholy a to severný s rozhľadňou vysokou 15 metrov, ktorá je zároveň kaplnkou Sv.Kríža  a veternou elektrárňou. Západný vrchol s veľkolepým chrámom Nanebovzatia Panny Márie. Chrám bol postavený v prvej polovici 18.storočia. Traduje sa, že Panna Mária zachránila ľudí, ktorý sa v Hostýne ukryli pred nebezpečnými Tatármi a modlili sa za pomoc. Panna Mária vraj na útočníkov zoslala veľkú búrku a donútila ich tak k ústupu. Baziliku si pozrieme s miestnym sprievodcom. Okrem baziliky si v pútnickom areáli pozrieme múzeum, ktoré je umiestnené v jedinečnom Jurkovičovom sále. V múzeu sa nachádza expozícia, ktorá predstavuje historický vývoj Hostýna, flóru a faunu Hostýnskych vrchov.

JURKOVIČOVA KRÍŽOVA CESTA

Ďalšou zaujímavosťou, ktorú navštívime je rozhľadňa, lesný cintorín, ktorý je najvyššie položený cintorín na Morave. Súčasťou pútnického areálu sú tiež dve krížové cesty – staršia klasicistická a novšia Jurkovičova s Köhlerovými mozaikami. Tá doplnila pôvodne starú krížovú  cestu z roku 1900, ktorá nebola v umeleckých kruhoch prijatá. V roku 1904 predložil nové návrhy krížovej cesty slovenský architekt Dušan Jurkovič. Tie boli prijaté  a Jurkovič dostal  povolenie, aby výstavbu sám riadil. Posledné zastavenie rotunda je spoločná so starou krížovou cestou.

Výlet na víkend krížova cesta Svatý Hostýn

Výlet na víkend Svatý Hostýn

Svatý Hostýna krížova cesta Výlet na víkend

Výlet na víkend Krížova cesta

Svatý Hostýn Výlet na víkend

Výlet na víkend Jurkovičova krížova cesta

Krásny barokový zámok Holešov

Zámok pochádza z 2.polovice 17. storočia. Počas prehliadky navštívime prekrásne zrekonštruované aj nezrekonštruované historické priestory zámku. Uvidíte zámockú hvezdáreň, v ktorej Vás uvíta hvezdár v barokovom kostýme. Sala terrena na prízemí a sály na prvom poschodí sú vyzdobené unikátnymi barokovými stropovými maľbami a bohatou štukovou výzdobou. Čas bude aj na unikátny park s pozoruhodným systémom vodných kanálov v tvare Neptunova trojzubca.

Vstupné:  dospelí: 100 Kč, seniori nad 65 rokov, študenti a ZŤP: 60 Kč

,

 

ČASOVÝ PLÁN výletu JURKOVIČOVA KRÍŽOVA CESTA,SVATÝ HOSTÝN A HOLEŠOV

7,00 – odchod z Bratislavy, Trnavské mýto Istropolis

cca 20,00  –  príchod do Bratislavy

V cene je zahrnuté:

autobusová doprava, sprievodca

V cene nie je zahrnuté:

cestovné poistenie, vstupy

Pozývame Vás na prehliadku zámku Bučovice, benediktínskeho opátstva Rajhrad a kláštora Rosa Coeli v sobotu 17.7.2021