KROMĚŘÍŽ zámok a záhrady UNESCO 26.08.2017

Arcibiskupský zámok v Kroměříži je kultúrno historickou pamiatkou na Morave, v roku 1998 spolu so záhradami zapísaná  do zoznamu UNESCO. Zámok bol reprezentatívnym sídlom olomouckých biskupov a arcibiskupov. Zámok tvorí dvojposchodová budova na štvoruholníkovom pôdoryse . Uprostred budovy je centrálne nádvorie. Počas vlastníctva olomouckých biskupov zámok v sebe spájal tri funkcie – reprezentácie, hospodárskej správy diecézy a ako miesto úschovy umeleckohistorických zbierok.  Zámok je známy svojím mimoriadne bohatým zbierkovým fondom – zbierky umeleckých diel, sôch, zbraní, loveckých trofejí, nábytku, kníh.

K najvýznamnejším miestnostiam prvého poschodia patria Lovecký salón s početnými zbierkami zbraní a poľovných trofejí, Poradný salón s galériou významných olomouckých biskupov a arcibiskupov a Trónny salón slúžiaci na prijímanie návštev.

Zámocká obrazáreň obsahuje unikátne zbierky  európskeho maliarstva 15. a 18. storočia napr. Tizian, Veronese. Zámocká knižnica je zariadená v barokovom  a rokokovom štýle, ktorej knižný fond obsahuje vyše 80 tisíc zväzkov, hudobných záznamov a vzácne glóbusy z rokov 1640 – 1680.

V ponuke budú 2 okruhy : 

VIA UNESCO zahŕňa Reprezentačné priestory zámku, Zámocka veža a Kvetná záhrada. 190Kč

VIA RESIDENTIA je prehliadka Reprezentačných priestorov zámku a Zámockej obrazárne. 160 Kč

Po prehliadke zámku bude osobné voľno, odporúčam si pozrieť Podzámockú záhradu, ktorá bola založená v roku 1509 a behom niekoľko storočí  rozšírená do impozantnej rozlohy 64 hektárov. Dnes je tam vysadených viac ako 200 druhov vzácnych stromov z rôznych častí Európy, Ameriky a Ázie.

Záhrada je veľmi rozsiahla a odporúčam nasadnúť na turistický vláčik, ktorý cez ňu premáva . Prehliadka vláčikom je komentovaná a o záhrade sa veľa dozviete.

Poplatok za jazdu vláčikom : 90 Kč

Cez mesto prejdete do Kvetnej záhrady, ktorá  je organickou súčasťou zámku, napriek tomu, že s ním netvorí jeden celok.  Je to spojenie  záhradnej architektúry so sochárstvom, umeleckým remeslom i pôsobivým čarom tečúcej vody. Je pozoruhodné, že sa záhrada dochovala do súčasnosti v takmer pôvodnej podobe. Areál Kvetnej záhrady má prísne symetrické členenie; delí sa na dve polovice. Západné ohraničenie záhrady tvorí ojedinelá, 233 metrov dlhá kolonáda, ktorej vnútorná stena je poňatá ako sochárska galéria so 44 postavami antických božstiev, bájnej mytológie a histórie v nadživotnej veľkosti. Vonkajšia rímsa zasa predstavuje unikátny celok 46 búst antických velikánov. Priestor Kvetnej záhrady dopĺňajú dve dominantné fontány – Levia a Tritónov.

Vstupy nie sú povinné.

ČASOVÝ PLÁN : 

8,00 – odchod z Bratislavy
11,00- 12,00 – prehliadka Arcibiskupského paláca
12,00-17,00 – voľný program, návšteva Podzámockej záhrady, Květnej záhrady, centrum  Kroměříže
19,30-20,00 – príchod do Bratislavy

Časy programu sú len orientačné, minimálny počet účastníkov, aby sa výlet uskutočnil,  je 28 osôb.

8 dní pred výletom, pošlem informáciu, či sa výlet uskutoční.

 

V cene je zahrnuté:

autobusová doprava, sprievodca

V cenie nie je zahrnuté:

vstupné, cestovné poistenie