SKLENENÝ TUNEL POD RYBNÍKOM MODRÁ, ZÁMOK NAPAJEDLA A VELEHRAD 6.4.2019

ZÁMOK NAPAJEDLA

Zámok Napajedla je jedinečným miestom s bohatou a zaujímavou históriou, kde žili alebo zámok navštívili významné osobnosti – bán Jelačič významný chorvátsky šľachtic, Aristides Baltazzi – strýko Mary Vetserové, ktorá sa zamilovala do korunného princa Rudolfa – syna cisárovnej Sissy, Jan Antonín Baťa, ktorý chcel zo zámku urobiť svoje súkromné sídlo.

V roku 2008 zámok, ktorý bol postavený v 18.storočí, odkúpila miestna podnikateľka Eva Gajdošík a v tom istom roku ho otvorila aj pre verejnosť. Pri prehliadke Vás prekvapia  krásne a bohato zdobené interiéry, ktoré sa do dnes zachovali. Zaujímavé je majestátne vstupné schodisko v zámockom foyer s jedinečnými maľbami na stenách, ktoré vedie do krásnej zrkadlovej sály. Zámok bol vybudovaný  v rokoch 1764–1769 architektmi Franzom Antonen Grimmem pre Leopolda z Rottalu; dokončený bol za jeho dcéry Anny. Na troch podlažiach bolo vybudovaných 50 obytných miestností.

Zámok je obklopený  desaťhektárovým parkom vybudovaný vo francúzskom a anglickom štýle. V parku sa nachádzajú vzácne dreviny a množstvo sôch.

Vstupné: dospelí 100 Kč, seniori a študenti 80 Kč, deti 50 Kč

Z8mok Napajedla

VELEHRAD

Velehrad patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam v Českej republike. Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda je klenot moravského baroka.

História tohto miesta sa začala písať pred viac ako 800 rokmi, keď do údolia riečky Salašky prišlo prvých 12 cisterciánskych mníchov, aby neďaleko obce Veligrad (dnešné Staré Mesto) vybudovali svoj kláštor. V roku 1985 pápež Ján Pavol II. udelil bazilike vyznamenanie Zlatej ruže, ktorú je možné vidieť na oltári v bazilike. V prízemí baziliky sa nachádza lapidárium a krypty. Z vnútornej výzdoby by nám nemalo uniknúť zaujímavé riešenie klenby s maľbami, ktoré opticky zdvíhajú strop o dve poschodia.  Zaujímavá je freska znázorňujúca krst kniežaťa Rastislava, ktorý pozval vierozvestov Cyrila a Metoda na Moravu. Unikátne sú dve barokové lavice, bohato zdobené plastickou ornamentálnou rezbou, vrátane 60 skulptúr predstavujúcich svätcov a anjelov. V bazilike sa nachádza 14 samostatných postranných kaplniek, z ktorých 10 má oltár a pod podlahou krypty.

Velehrad

Velehrad

V mestečku Modrá pri Velehrade sa môžete prejsť skleneným tunelom pod hladinou rybníka. Je to najväčší sladkovodný tunel v prírode v Európe. V blízkosti sa nachádza aj archeologický skanzen. Predstavuje ideálnu podobu slovanského opevneného sídliska z doby Veľkej Moravy. Je vytvorený stavbami, ktorých do zeme zahĺbené časti majú predlohy v skutočných archeologických objektoch. Máte možnosť nielen uvidieť  ako žili Slovania, ale aj vyskúšať  si dávne remeslá, ochutnať špeciality.

Vstupné: dospelí 90Kč, seniori,študenti,deti,ZŤP 60 Kč

Modrá Živá voda

ČASOVÝ PLÁN výletu SKLENENÝ TUNEL POD RYBNÍKOM MODRÁ, ZÁMOK NAPAJEDLA A VELEHRAD
8,00 odchod z Bratislavy, Trnavské mýto Istropolis
11,00 – 12,00 – prehliadka zámku Napajedla
13,00 – 14,00 – prehliadka Velehradu
14,30 – 17,30– voľný program Modrá-Živá voda a archeoskanzen                                                                                                17,30 – odchod do Bratislavy
cca 19,00 – príchod do Bratislavy

Časy programu sú orientačné.

Pri rezervácii je potrebné prihlásiť každú osobu, ktorá sa zúčastní výletu.

V cene je zahrnuté:

autobusová doprava, sprievodca

V cene nie je zahrnuté:

vstupné, cestovné poistenie

Pozývame Vás na výlet s plavbou po Baťovom kanáli v stredu, na štátny sviatok, 8.5.2019