SVÄTOMARTINSKÝ JARMOK V MIKULOVE A ZÁMOK VALTICE 9.11.2019

VALTICE

Valtický zámok tvorí súčasť Lednicko–valtického areálu, zapísaného v roku 1996 na zoznam Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Bývalé sídlo kniežacieho rodu Lichtenštajnovcov je považovaný za jeden z najvýznamnejších dokladov ranobarokovej architektúry v strednej Európe. Sprístupnených je 21 miestností zámku, kde je pre vás pripravená prehliadka reprezentačných priestorov zámku s barokovým a rokokovým zariadením, cenné predmety z lichtensteinského majetku. Pozriete si apartmány,  v ktorých sa zdržiaval cisár František Josef I., kancelár Metternich a ďalší príslušníci vládnucich rodov a najvyššej šľachty.V blízkosti zámku sa nachádza Kostol Nanebovzatia Panny Márie, ranobaroková stavba, ktorý nechal postaviť Karel Eusebius. Obraz Nanebovzatia Panny Márie na hlavnom oltári je kópiou obrazu P.P.Rubensa, menší obraz Najsvätejšej Trojice nad ním, je Rubensovým originálom. V kostole sa nachádza aj veľmi vzácny Henckeov orgán.

Vstupné zámok Valtice:

Dospelí 190 Kč deti, študenti, seniori 130 Kč

Po prehliadke zámku sa presunieme do mesta Mikulov.

V čase návštevy mesta Mikulov sa budú konať Svätomartinské slávnosti, na ktorých sa prezentujú vína nového ročníka, ponúkajú sa gastronomické špeciality a koná sa remeselný jarmok. Sú to aj dni zábavy a kultúry. Prezrieme si spolu aj Mikulovský zámok.

ZÁMOK V MIKULOVE

Silueta zámku je viditeľná už v diaľke  a zámok je neprehliadnuteľná dominanta mesta Mikulov. Zámok je staré šľachtické sídlo s históriou siahajúcou do začiatku 13.storočia, kedy bol na vrchole dnešného Zámockého vrchu vybudovaný hrad. Ten prešiel v roku 1249 do rúk rodu Lichtenštajnovcov, ktorí svoje sídlo ďalej rozširovali, o čom svedčí niekoľko gotických veží zachovaných dodnes v areáli zámku. Neskoršia renesančná prestavba je skrytá v barokovej úprave, ktorá bola dokončená v 1.polovici 18.storočia. Obidve tieto stavebné fázy, ktoré predstavujú definitívny prerod pôvodného stredovekého hradu v barokový zámok, sa spájajú s novými majiteľmi Mikulova, ktorými boli od roku 1575 Dietrichsteinovci. Počas prehliadky si pozrieme zaujímavé interiéry zámku, v ktorých vyniká najmä knižnica a sála predkov.

Vstupné zámok Mikulov:

Dospelí 120 Kč deti, študenti, seniori 60 Kč

V rámci voľného programu v Mikulove môžete individuálne navštíviť aj ďalšie pamiatky mesta Mikulov, ktoré budú sprístupnené v rámci Svätomartinských osláv. Môžete si napríklad pozrieť Dietrichsteinskú hrobku, pôvodne loretánsky kostol sv.Anny, kde sa pútnici kláňali Čiernej Madone Loretánskej. Toto pútne miesto bolo založené kardinálom Dietrichsteinom a bolo tiež vzorom pre výstavbu pražskej Lorety. Po požiari bola zázračná soška prenesená do kostola sv.Václava. V polovici 19.storočia ruinu kostola prestavali Dietrichsteinovci na rodinnú hrobku. V dnešnej dobe sa tam nachádza 45 truhliel  a 3 urny a ostatky príslušníkov rodu Dietrichsteinovcov.

Výlet sa uskutoční

ČASOVÝ PLÁN výletu Svätomartinský jarmok v Mikulove a zámok Valtice

8,00 –  odchod z Bratislavy,Trnavské Mýto Istropolis                                                                                                                  cca 17,00 – odchod do Bratislavy
cca 18,30  –  príchod do Bratislavy

V cene je zahrnuté:

autobusová doprava, sprievodca

V cene nie je zahrnuté:

vstupné, cestovné poistenie

Pozývame Vás na Napoleonské slávnosti v Slavkove a vianočné trhy v Brne v sobotu 30.11.2019