1

ZELENÁ HORA UNESCO A ZÁMOK NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 14.10.

10 VOĽNÝCH MIEST

Druhý októbrový víkend som si pre Vás pripravila pamiatky Vysočiny. Mnohé pamiatky Vysočiny tvoria významnú súčasť nielen národného, ale aj svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Týmto výletom Vás pozývam na prehliadku Poutního kostele sv.Jana Nepomuckého na Zelenej hore v Žďári nad Sázavou a do zámku Náměšť nad Oslavou.

Zámok Náměšť nad Oslavou

Renesančný zámok zažil svoj najväčší rozmach v 18.storočí, keď ho získal grófsky rod Haugwitzovcov. Tí panstvo vlastnili až do konca druhej svetovej vojny, potom ho museli opustiť na základe Benešových dekrétov. Neskôr prejavil záujem o zámok prezident Beneš a dal si reprezentačné priestory na prvom poschodí upraviť na svoje letné sídlo na Morave.

My si pozrieme reprezentačné priestory so zámockou kaplnkou. Zaujímavá je kolekcia tapisérií, expozícia o zámockom stolovaní alebo knižnica s freskovou výzdobou.

Vstupné: dospelí – 160 Kč, seniori nad 65 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP a ZŤP/P – 130 Kč

Po prehliadke zámku sa presunieme do mesta Žďár nad Sázavou, kde bude čas na obed alebo individuálnu prehliadku bývalého cisterciáckého kláštora – terajšieho zámku, ktoré sú spojené s výnimočným architektom Janom Blažejem Santini-Aichelom /vstupné/ a baziliku Nanebovzetia Panny Márie a sv. Mikuláša /zadarmo/.

O 15 hodine máme zarezervovaný vstup  do

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelenej Hore.

Na zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO bol zapísaný v roku 1994.

Stavba kostola sa realizovala vďaka niekoľkoročnej nesmierne plodnej spolupráci dvoch výnimočných osobností. Podnet na stavbu prišiel od opáta ždiarskeho kláštora Václava Vejmluvy, ktorý bol obdivovateľom Jana Nepomuckého a projektom stavby bol poverený Jan Blažej Santini-Aichel. Kostol je považovaný za vrchol Santiniho tvorby. Je postavený na pôdoryse v tvare päťcípej hviezdy. Symbolika čísla päť vychádza podľa legendy o Jánovi Nepomuckom, ktorá hovorí, že na mieste, kde sa Jan Nepomucký utopil v rieke Vltava, sa objavila nad jeho telom korunka z piatich hviezd. V kostole sa nachádza 5 kaplniek s piatimi oltármi, do kostola je prístup s piatimi vchodmi a päťková symbolika je aj v iných miestach kostola, ale to nám už porozpráva sprievodca.

Vstupné: dospelí – 150Kč, seniori nad 65 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP a ZŤP/P – 90Kč

 

ČASOVÝ PLÁN výletu ZELENÁ HORA UNESCO A ZÁMOK NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 14.10.

7,00 – odchod z Bratislavy, Istropolis, Trnavské mýto a  7,10 – odchod Patrónka
cca 19,45 – príchod do Bratislavy

Pri rezervácii je potrebné prihlásiť každú osobu, ktorá sa zúčastní výletu.

V cene je zahrnuté:

autobusová doprava, sprievodca

V cene nie je zahrnuté:

vstupné, cestovné poistenie